ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត

 • អត្ថប្រយោជន៍ថ្នាក់ទី Zinc Sulfate Heptahydrate

  អត្ថប្រយោជន៍ថ្នាក់ទី Zinc Sulfate Heptahydrate

  ● Zinc sulfate heptahydrate គឺជាសមាសធាតុអសរីរាង្គ
  ● រូបមន្តគីមី៖ ZnSO4 7H2O
  ● លេខ CAS: 7446-20-0
  ● រូបរាង៖ គ្រីស្តាល់ prismatic orthorhombic គ្មានពណ៌
  ● ភាពរលាយ៖ ងាយរលាយក្នុងទឹក រលាយបន្តិចក្នុងអាល់កុល និងគ្លីសេរីន
  ● មុខងារ៖ ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតថ្នាក់ទីអត្ថប្រយោជន៍ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការទាញយករ៉ែស័ង្កសីនៅក្នុងសារធាតុរ៉ែប៉ូលីមេតាលីក

 • ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត Heptahydrate ថ្នាក់ទីអេឡិចត្រូប្លាទីន

  ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត Heptahydrate ថ្នាក់ទីអេឡិចត្រូប្លាទីន

  ● Zinc sulfate heptahydrate គឺជាសមាសធាតុអសរីរាង្គ
  ● រូបមន្តគីមី៖ ZnSO4 7H2O
  ● លេខ CAS: 7446-20-0
  ● ភាពរលាយ៖ ងាយរលាយក្នុងទឹក រលាយបន្តិចក្នុងអាល់កុល និងគ្លីសេរីន
  ● មុខងារ៖ ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតថ្នាក់ទី អេឡិចត្រូប្លាត ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ galvanizing ផ្ទៃលោហៈ

 • ចំណីថ្នាក់ទី Zinc Sulfate Monohydrate

  ចំណីថ្នាក់ទី Zinc Sulfate Monohydrate

  ● Zinc sulfate monohydrate គឺជាសារធាតុអសរីរាង្គ
  ● រូបរាង៖ ម្សៅរាវពណ៌ស
  ● រូបមន្តគីមី៖ ZnSO₄·H₂O
  ● ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតគឺងាយស្រួលរលាយក្នុងទឹក ដំណោះស្រាយ aqueous គឺអាស៊ីត រលាយបន្តិចក្នុងអេតាណុល និងគ្លីសេរីន
  ● ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតថ្នាក់ទីចំណី ត្រូវបានគេប្រើជាសម្ភារៈអាហារូបត្ថម្ភ និងសារធាតុបន្ថែមចំណីសត្វ នៅពេលដែលសត្វខ្វះជាតិស័ង្កសី

 • ចំណីថ្នាក់ទី Zinc Sulfate Heptahydrate

  ចំណីថ្នាក់ទី Zinc Sulfate Heptahydrate

  ● Zinc sulfate heptahydrate គឺជាសមាសធាតុអសរីរាង្គ
  ● រូបមន្តគីមី៖ ZnSO4 7H2O
  ● លេខ CAS: 7446-20-0
  ● ភាពរលាយ៖ ងាយរលាយក្នុងទឹក រលាយបន្តិចក្នុងអាល់កុល និងគ្លីសេរីន
  ● មុខងារ៖ ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតថ្នាក់ទីចំណី គឺជាសារធាតុបន្ថែមនៃស័ង្កសីក្នុងចំណី ដើម្បីជំរុញការលូតលាស់របស់សត្វ។

 • ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត Monohydrate ថ្នាក់ទីកសិកម្ម

  ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត Monohydrate ថ្នាក់ទីកសិកម្ម

  ● Zinc sulfate monohydrate គឺជាសារធាតុអសរីរាង្គ
  ● រូបមន្តគីមី៖ ZnSO₄·H₂O
  ● រូបរាង៖ ម្សៅរាវពណ៌ស
  ● ភាពរលាយ៖ រលាយក្នុងទឹក រលាយក្នុងជាតិអាល់កុលបន្តិច
  ● មុខងារ៖ ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត ម៉ូណូអ៊ីដ្រាត ថ្នាក់ទីកសិកម្ម ប្រើក្នុងជី និងជីផ្សំជាថ្នាំបំប៉នស័ង្កសី និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ដើម្បីការពារជំងឺដើមឈើហូបផ្លែ និងសត្វល្អិត។

 • ជាតិសរសៃគីមីស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត Heptahydrate ថ្នាក់ទី

  ជាតិសរសៃគីមីស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត Heptahydrate ថ្នាក់ទី

  ● ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត គឺជាសមាសធាតុអសរីរាង្គ
  ● រូបរាង៖ គ្រីស្តាល់គ្មានពណ៌ ឬស គ្រាប់ ឬម្សៅ
  ● រូបមន្តគីមី៖ ZnSO4
  ● លេខ CAS: 7733-02-0
  ● ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតគឺងាយស្រួលរលាយក្នុងទឹក ដំណោះស្រាយ aqueous គឺអាស៊ីត រលាយបន្តិចក្នុងអេតាណុល និងគ្លីសេរីន
  ● ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតថ្នាក់ទីជាតិសរសៃគីមីគឺជាសម្ភារៈសំខាន់សម្រាប់សរសៃដែលផលិតដោយមនុស្ស និងជាសារធាតុពុលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ