អាស៊ីត Propionic

 • អាស៊ីត Propionic 99.5%

  អាស៊ីត Propionic 99.5%

  ● អាស៊ីត Propionic គឺជាអាស៊ីតខ្លាញ់ឆ្អែតខ្សែសង្វាក់ខ្លី។
  ● រូបមន្តគីមី៖ CH3CH2COOH
  ● លេខ CAS: 79-09-4
  ● រូបរាង៖ អាស៊ីត Propionic គឺជាវត្ថុរាវដែលគ្មានពណ៌ គ្មានជាតិពណ៌ និងមានក្លិនស្អុយ។
  ● ភាពរលាយ៖ រលាយក្នុងទឹក រលាយក្នុងអេតាណុល អេធើរ ក្លរ៉ូហ្វម
  ● អាស៊ីត Propionic ត្រូវបានគេប្រើជាចម្បងជាសារធាតុរក្សាអាហារ និងថ្នាំទប់ស្កាត់ផ្សិត ហើយអាចប្រើជាស្រាបៀរ និងសារធាតុទប់ស្កាត់សារធាតុ viscous កម្រិតមធ្យមផ្សេងទៀត សារធាតុរំលាយ nitrocellulose និងសារធាតុប្លាស្ទិក។