អត្ថប្រយោជន៍

 • អត្ថប្រយោជន៍ថ្នាក់ទី Zinc Sulfate Heptahydrate

  អត្ថប្រយោជន៍ថ្នាក់ទី Zinc Sulfate Heptahydrate

  ● Zinc sulfate heptahydrate គឺជាសមាសធាតុអសរីរាង្គ
  ● រូបមន្តគីមី៖ ZnSO4 7H2O
  ● លេខ CAS: 7446-20-0
  ● រូបរាង៖ គ្រីស្តាល់ prismatic orthorhombic គ្មានពណ៌
  ● ភាពរលាយ៖ ងាយរលាយក្នុងទឹក រលាយបន្តិចក្នុងអាល់កុល និងគ្លីសេរីន
  ● មុខងារ៖ ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតថ្នាក់ទីអត្ថប្រយោជន៍ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការទាញយករ៉ែស័ង្កសីនៅក្នុងសារធាតុរ៉ែប៉ូលីមេតាលីក