វារីវប្បកម្ម

 • ស្ពាន់ស៊ុលហ្វាត ថ្នាក់ទីវារីវប្បកម្ម

  ស្ពាន់ស៊ុលហ្វាត ថ្នាក់ទីវារីវប្បកម្ម

  ● ស្ពាន់ស៊ុលហ្វាត pentahydrate គឺជាសមាសធាតុអសរីរាង្គ
  រូបមន្តគីមី៖ CuSO4 5H2O
  ● លេខ CAS: 7758-99-8
  ភាពរលាយ: ងាយរលាយក្នុងទឹក glycerol និង methanol មិនរលាយក្នុងអេតាណុល
  មុខងារ៖ ①ជាជីធាតុដាន ស៊ុលទង់ដែងអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវស្ថេរភាពនៃក្លរ៉ូហ្វីល
  ②ស្ពាន់ស៊ុលហ្វាតត្រូវបានប្រើដើម្បីកម្ចាត់សារាយនៅក្នុងវាលស្រែ និងស្រះ