ថ្នាក់ចំណី

 • កម្រិតស្ពាន់ស៊ុលហ្វាត

  កម្រិតស្ពាន់ស៊ុលហ្វាត

  ● ស្ពាន់ស៊ុលហ្វាត pentahydrate គឺជាសមាសធាតុអសរីរាង្គ
  ● រូបមន្តគីមី៖ CuSO4 5(H2O)
  ● លេខ CAS: 7758-99-8
  ● រូបរាង៖ គ្រាប់ពណ៌ខៀវ ឬម្សៅពណ៌ខៀវស្រាល
  ● មុខងារ៖ ស៊ុលទង់ដែងថ្នាក់ទីចំណីអាចជំរុញការលូតលាស់របស់បសុសត្វ បសុបក្សី និងសត្វក្នុងទឹក បង្កើនភាពធន់នឹងជំងឺ និងបង្កើនការប្រើប្រាស់ចំណី។