អាស៊ី​ត​អា​សេ​ទិច

 • អាស៊ីត Glacial Acetic ថ្នាក់ទីអាហារ

  អាស៊ីត Glacial Acetic ថ្នាក់ទីអាហារ

  ● អាស៊ីតអាសេទិក ដែលហៅថាអាស៊ីតអាសេទិក គឺជាសមាសធាតុសរីរាង្គដែលជាសមាសធាតុសំខាន់នៃទឹកខ្មេះ។
  ● រូបរាង៖ អង្គធាតុរាវថ្លាគ្មានពណ៌ ជាមួយនឹងក្លិនស្អុយ
  ● រូបមន្តគីមី៖ CH3COOH
  ● លេខ CAS: 64-19-7
  ● អាស៊ីតអាសេទិកថ្នាក់ទីអាហារ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ អាស៊ីតអាសេទិកត្រូវបានគេប្រើជាសារធាតុអាស៊ីត និងសារធាតុជូរ។
  ● ក្រុមហ៊ុនផលិតអាស៊ីតអាសេទិក Glacial ការផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលវែង សម្បទានតម្លៃអាស៊ីតអាសេទិក។

 • អាស៊ីត Glacial Acetic ថ្នាក់ទីឧស្សាហកម្ម

  អាស៊ីត Glacial Acetic ថ្នាក់ទីឧស្សាហកម្ម

  ● អាស៊ីតអាសេទិក ដែលហៅថាអាស៊ីតអាសេទិក គឺជាសមាសធាតុសរីរាង្គដែលជាសមាសធាតុសំខាន់នៃទឹកខ្មេះ។
  ● រូបរាង៖ អង្គធាតុរាវថ្លាគ្មានពណ៌ ជាមួយនឹងក្លិនស្អុយ
  ● រូបមន្តគីមី៖ CH3COOH
  ●លេខ CAS៖ 64-19-7
  ● អាស៊ីតអាសេទិកថ្នាក់ទីឧស្សាហកម្មត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំលាប កាតាលីករ សារធាតុវិភាគ សារធាតុសតិបណ្ដោះអាសន្ន ហើយក៏ជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់វីនីឡុងជាតិសរសៃសំយោគផងដែរ។
  ● ក្រុមហ៊ុនផលិតអាស៊ីតអាសេទិក Glacial អាស៊ីតអាសេទិកមានតម្លៃសមរម្យ និងការដឹកជញ្ជូនលឿន។