អត្ថប្រយោជន៍

 • Beneficiation Grade Copper Sulfate

  Beneficiation Grade Copper Sulfate

  ● ស្ពាន់ស៊ុលហ្វាត pentahydrate គឺជាសមាសធាតុអសរីរាង្គ
  ● រូបមន្តគីមី៖ CuSO4 5H2O
  ●លេខ CAS៖ 7758-99-8
  ● មុខងារ៖ ស៊ុលទង់ដែងថ្នាក់ទទួលផល ត្រូវបានគេប្រើជាភ្នាក់ងារអណ្តែតអត្ថប្រយោជន៏ ភ្នាក់ងារធ្វើឱ្យសកម្ម។ល។