អាស៊ីត Formic

 • អាស៊ីត Formic

  អាស៊ីត Formic

  ● អាស៊ីត Formic គឺជាសារធាតុសរីរាង្គ ដែលជាវត្ថុធាតុដើមគីមីសរីរាង្គ ហើយក៏ត្រូវបានគេប្រើជាថ្នាំសំលាប់មេរោគ និងជាថ្នាំការពារផងដែរ។
  ● រូបរាង៖ អង្គធាតុរាវថ្លាគ្មានពណ៌ ដែលមានក្លិនស្អុយខ្លាំង
  ● រូបមន្តគីមី៖ HCOOH ឬ CH2O2
  ● លេខ CAS: 64-18-6
  ● ភាពរលាយ៖ រលាយក្នុងទឹក អេតាណុល អេធើរ បេនហ្សេន និងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គផ្សេងទៀត
  ●ក្រុមហ៊ុនផលិតអាស៊ីត Formic ការដឹកជញ្ជូនលឿន។