ថ្នាក់កសិកម្ម

 • ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត Monohydrate ថ្នាក់ទីកសិកម្ម

  ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត Monohydrate ថ្នាក់ទីកសិកម្ម

  ● Zinc sulfate monohydrate គឺជាសារធាតុអសរីរាង្គ
  ● រូបមន្តគីមី៖ ZnSO₄·H₂O
  ● រូបរាង៖ ម្សៅរាវពណ៌ស
  ● ភាពរលាយ៖ រលាយក្នុងទឹក រលាយក្នុងជាតិអាល់កុលបន្តិច
  ● មុខងារ៖ ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត ម៉ូណូអ៊ីដ្រាត ថ្នាក់ទីកសិកម្ម ប្រើក្នុងជី និងជីផ្សំជាថ្នាំបំប៉នស័ង្កសី និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ដើម្បីការពារជំងឺដើមឈើហូបផ្លែ និងសត្វល្អិត។